Op de bestuursvergadering van afgelopen zaterdag is besloten de algemene ledenvergadering (ALV) op 23 februari (i.p.v. 16 feb.) te laten plaatsvinden.