Voortaan zullen alle verslagen, foto’s en filmpjes van clubactiviteiten, in deze nieuwe rubriek worden ondergebracht.