Wat er van de Panhardfabriek geworden is

Nadat de Panhard fabriek door, inmiddels Citroën verlaten werd, verloederde het gebouw. Er kwamen grootse plannen om het te restaureren, zelfs met een Panhard garage en museum. Dat bleek niet realistisch, restaureren en er dan kantoren en horeca in vestigen was wel haalbaar. Zie hieronder de ontwikkeling naar de huidige stand van zaken. Er worden daar geen Panhards meer geproduceerd, maar… soms zie je ze nog wel naar buiten komen!

0 reacties

Panhard Automobielclub Nederland