Nieuwsoverzicht

De E-Spark i.p.v. gewone contactpuntjes

Het vervangen en steeds weer bijstellen van de contactpuntjes is lastig en vervelend. Het kan gemakkelijk uitgebannen worden. Monteer zelf een E-Spark of koop een gereviseerde ruil-verdeler, dan ben je er van af. Wat een E-Spark eigenlijk is, of zo’n ding wel goed werkt en hoe je hem moet installeren? Lees het in twee nieuwe artikelen over het hoe en over de prestaties.

Een assistent webmaster!

Beste mensen,

Ik ben Kees Veugen, sinds een paar maanden help ik onze webmaster Ries met het onderhouden en uitbreiden van de Panhardclub website. Zodoende kunnen jullie zo nu en dan een bijdrage van mij tegen gaan komen op de website.
Ik ben 41 jaar, getrouwd met Erna en samen met haar heb ik 3 kinderen, 2 zoons en 1 dochter. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de IT, ik heb daar diverse rollen in en rondom het softwareontwikkelproces vervuld.
Met Panhard ben ik voor het eerst in aanraking gekomen toen ik als student een dagelijks te gebruiken oldtimer zocht, ik vond in Appingedam, een Dyna Z waar het blok naast lag. Het leek me een geweldige auto maar het project was te groot, want sleutelen kon ik destijds nog niet en het budget was niet toereikend voor een goede Panhard.
Toen ik jaren later op mijn werk meer met vergaderen dan met programmeren bezig begon te zijn, is de aandacht en passie voor oude autotechniek weer opgebloeid. Het sleutelen heb ik mezelf aangeleerd en inmiddels staan er diverse klassiekers en youngtimers op het terrein achter mijn huis ,zoals bijvoorbeeld een Panhard 24BT, en PL17, een Alfa 33, een Saab 900 en een Renault 5.

183 Panhard’s

Er zijn 183 Panhard’s met een Nederlands kenteken!(?)

Zo’n vijf jaar geleden telden we in het RDW archief, dat toen voor Panhard nog niet op orde was, wel 143 Panhard’s met een Nederlands kenteken. Anderhalf jaar later, het archief was al duidelijk geschoond waren het er 167, inclusief twee DB’s en een Veritas.
Daarmee was het laatste woord niet gezegd want onlangs kreeg ik een RDW uitdraai te zien met wel 183 Panhard’s.
Bij nadere beschouwing blijkt die uitdraai nog een aantal onvolkomenheden te vertonen, met name de kolom ‘Handelsbenaming’, waarin de typeaanduiding van de auto moet staan, vertoont tekortkomingen. Zo wordt er een 24BT als een Panhard type N4 aangeduid en er staat een PL17 als een L2 te boek. Ook is er maar één Junior te vinden terwijl er toch een stuk of wat rondrijden. Kortom dit moet beter.
Ik heb geprobeerd dergelijke foutjes er uit te halen maar de tabel bevat onvoldoende gegevens om alle fouten en onvolkomenheden te corrigeren.
Daarom vind je in deze op kenteken gesorteerde RDW uitdraai , naast de oorspronkelijke (RDW)kolom, ‘Handelsbenaming’ een tweede kolom waarin mijn correcties verwerkt zijn. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Daarom graag jullie hulp. Kijk eens in de tabel naar naar de gegevens van jouw Panhard en kloppen die niet of niet helemaal, stuur dan de naar jouw mening juiste gegevens, die wij dan later ook bij de RDW onder de aandacht zullen brengen.

Is dit belangrijk? Jazeker want onze auto’s zijn ‘mobiel erfgoed’ en kunnen in de nabije toekomst opgenomen worden in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, daarvoor is een correcte registratie en een vinkje achter het kenteken van groot belang.

Dus kloppen je gegevens niet, zet dan de correcte gegevens in een mail aan webmaster@panhardclub.nl

We houden jullie op de hoogte!

 

 

Cursus Elektro voor Panhardisten

Afgelopen zaterdag 2 december waren 14 leden te gast in de (hobby) garage van ons lid Adri Hoveling om daar de tweede dag van de (2-daagse) cursus Elektro voor Panhardisten te beleven. De tweede dag bestond uit een beetje theorie en veel meer praktijk. In de rubriek ‘Clubactiviteiten’ vind je een korte samenvatting en twee foto’s van die cursus. Een inhoudelijke samenvatting vind je door te klikken op: https://www.panhardclub.nl/wp-content/uploads/Techniek/Diversen/Cursus-elektro-1.2-gecomprimeerd.pdf

Overigens, bij voldoende belangstelling kan in het voorjaar 2024 een tweede cursus georganiseerd worden. Aanmelden bij onze secretaris Pascal van Wieringen.

Alarmlicht op de Panhard

Gedurende mijn laatste Panhard-pech waarover ik eerder berichtte, besefte ik mij voor het eerst hoe onmisbaar de alarmverlichting in zo’n geval is. Ik heb het onderwerp ingebouwd in de cursus elektro die volgende week start, maar hier ook voor al diegenen die de cursus niet zullen volgen, een handleiding om zelf zo’n alarmlicht te realiseren. Ga via het menu ‘Panhard techniek’ naar ‘Elektrische instalatie’ en vind daar ‘Alarmlicht op een Panhard’

Cursus ‘Elektro voor Panhardisten’

Een paar jaar geleden bleek uit de leden enquête dat er niet alleen belangstelling was voor een cursus motortechniek, maar dat ook een cursus/workshop ‘Elektro’ op de verlanglijstjes stond. Nu is het zover, de Cursus/workshop Elektro gaat van start.

De workshop neemt twee dagen in beslag: de eerste dag is vooral luisteren, kijken (naar de slides), vragen stellen en antwoorden krijgen. Wel zijn die dag alle besproken zaken fysiek aanwezig en als ze al niet gedemonteerd zijn dan maken we ze open! De tweede dag is om waar nodig de eerste dag af te ronden, maar vooral om aan de hand van twee aanwezige Panhards praktijkervaring op te doen met het opsporen van elektrische fouten.

De cursus zal worden gehouden in de werkplaats van ons lid Adri Hoveling te Ede.

Op beide dagen wordt gezorgd voor drank en een lunch.

De cursus wordt gegeven door Ries Kruidenier op:

18 november en 2 december 2023
Van 9.30 tot circa 16.30 uur
Locatie : Ede, Celsiusstraat 58

De kosten bedragen € 50,-

Op de cursus is plaats voor maximaal 15 personen. Er hebben al wat mensen ingetekend, maar er zijn nog plekken vrij.

Ben je geïnteresseerd, haast je dan schrijf snel in met een mailtje naar onze secretaris Pascal van Wieringen: secretaris@panhardclub.nl

Wie of wat te bellen bij Pech

De foto is (met dank aan Google) gemonteerd, maar geeft een duidelijk beeld van de situatie waarin ik door autopech belandde. Dat gebeurde afgelopen vrijdag (06-10) toen ik via de opgaande helling de Waterwolftunnel (N201) verliet en mijn motor stopte. Op snelheid uitrijdend kwam ik net buiten de tunnel tot stilstand. Voor een kwart over de witte streep, de rest van de auto op de rijbaan. Op dat moment was het heel druk. Het (vnl. vracht) verkeer reed onafgebroken op hoge snelheid vlak langs mijn auto. Het linker portier openen was onmogelijk, het rechterportier werd geblokkeerd door het betonnen muurtje! Ik zat opgesloten en eigenlijk te wachten totdat een niet oplettende vrachtwagenchauffeur mij van achter aan zou rijden.

Snelheid was geboden en dus direct de ANWB wegenwacht gebeld, helaas, drukte, ‘al onze medewerkers zijn in gesprek’. Na minutenlang wachten kreeg ik de alarmcentrale aan de lijn. Weer helaas, de centraliste begreep mijn plaatsbepaling niet, zij wilde dat ik uitstapte om de gegevens van de dichtstbijzijnde hectometerpaal door te geven. Het feit dat ik in een levensgevaarlijke situatie zat drong niet echt tot haar door. Pas na veel heen en weer praten kreeg ik een SMS en werd via mijn telefoon mijn locatie vastgesteld. Vervolgens alarmeerde de alarmcentrale de wegbeheerder, die mij daar weg zou halen.

Het duurde naar mij gevoel heel lang voordat ik in het tegemoet komend verkeer een bergingsauto met zwaailicht zag naderen. Kort daarna stokte het achteropkomend verkeer, er kwam geen auto meer uit de tunnel en ik was veilig! Even later was Rijkswaterstaat ter plaatse en kreeg ik een onverwacht advies, namelijk:

 

Als je met pech aan je auto op een gevaarlijke plaats staat,

en dat is bij pech op een A- of een N- weg altijd het geval,

dan bel je 112!

Alleen op die manier wordt je dus snel en ook nog gratis door RWS naar een veilige plek gebracht,

zeg het voort!

Ries Kruidenier

Het Paillou oliefilter

Een oliefilter voor onze Panhards betekende tot op heden een filter áán je auto (Lauffenberger) of een filter dat uít je motor stak (Crane). Nu is er het Paillou filter om ín je motor in te bouwen. Pierre Peters beschrijft het oliefilterprobleem van Panhard in een lezenswaardig artikel, waarin hij met de Paillou oplossing op de proppen komt. Het stond  al in de Koerier, maar hier kun je ook lezen hoe het moet en wat het kost.

Motormanagement & brandstofinjectie

Altijd al je Panhard willen moderniseren en wil je weten hoe dat zou kunnen? Ons lid Jan Bak pakte zijn Matra aan en voorzag hem van een motormanagementsysteem en brandstofinspuiting. Hij deed daarvan verslag op de laatste praatmiddag in Nieuwe Gein. Wil je ook weten wat hij daar verteld heeft, of wil je het nog een keer doornemen, je vind zijn lezing vanaf nu op de site in het menu motortechniek. Je kunt daar heel snel heen door gewoon hier te klikken en vergeet ook niet even bij vraag en aanbod te kijken, Rob Mellaart zoekt nog wielen.

Vr.gr. jullie webmaster

Panhard Automobielclub Nederland