Fairchild

Ook de Amerikanen konden er wat van, Panhard motoren met bovenliggende nokkenassen!