Pothier

Iets heel bijzonders, de auto als futuristisch kunstwerk. Een idee van architect Pothier die met een paar vrienden deze auto bouwde. Instappen via het dak, zitten op de daarvoor gevormde vloer!