Vapour lock voorkomen met elektrische benzinepomp.

 

 

Een Panhardmotor is vrij gevoelig voor het verschijnsel vapour lock. Vapour lock is niets anders dan lucht/dampbellen in de benzineleiding die de toevoer naar de carburateur of brandstofpomp afsluiten met als resultaat: de motor wil niet meer aanslaan. De benzine heeft dan ook een ‘kooktraject’ omdat er vele tientallen verschillende koolwaterstoffen in zitten die elk een eigen kookpunt hebben. Omdat benzine heel lichte fracties heeft, speelt daar het fenomeen vapour lock een grote rol. Juist die lichte fracties kunnen dus voor de dampbellen zorgen.
Na het stoppen voor een rustpauze zal de warmte die de motor uitstraalt ook de brandstofleiding verhitten met het gevolg dat minuscule dampbelletjes in de benzineleiding een grote dampbel vormen en hiermee wordt de brandstoftoevoer naar de carburateur of brandstofpomp verhinderd. Het resultaat: de motor wil niet meer starten.
Wanneer we het brandstofcircuit bekijken dan zien we de brandstofpomp met een stukje brandstofleiding en daarna de carburateur. In dit stukje brandstofleiding ontstaat meestal het probleem. Onder normale omstandigheden zal de brandstofpomp een drukopbouw geven in deze leiding. De carburateur sluit immers de toevoer af in de vlotterkamer wanneer er voldoende brandstof aanwezig is. Door deze drukopbouw kan er geen vapour lock ontstaan! Juist door deze verhoogde druk komt ook het kookpunt van benzine hoger te liggen zodat er moeilijker dampbellen in kunnen ontstaan. Het is te vergelijken met een gesloten radiatorsysteem waarbij het kookpunt ook hoger komt te liggen wanneer deze gesloten is. Echter, indien men een lekkage heeft in het klepje van de brandstofpomp is er onvoldoende druk en kan er vapour lock ontstaan.
Dit betekent dus dat de brandstofpomp en de leiding onder de motorkap in de meeste gevallen verantwoordelijk zijn voor dit verschijnsel.
Om dit probleem te uit te sluiten raad ik een ieder aan om een nieuwe of gereviseerde brandstofpomp te monteren en zoveel mogelijk koperen leiding onder de motorkap te vermijden. Koper geleidt de warmte beter dan een rubberen benzineslang.
Bij het monteren van een benzinepomp heeft men twee mogelijkheden:

Het gebruiken van een gereviseerde of nieuwe mechanische brandstofpomp
Het gebruiken van een elektrische opvoerpomp .

Mijn ervaring is dat bij een Dyna en een PL 17 met gewone motor het monteren van een goede mechanische pomp vapour lock voorkomt. Zelf zou ik er de voorkeur aan geven om bij een 24 en auto’s met een Tigre motor een elektrisch opvoerpomp te monteren. Ik gebruik hiervoor de volgende pomp : Hardi 13312 of eventueel zijn zwaardere broer het type 14412
Eigenschappen van deze pomp zijn:

Eenvoudige montage
Zelfaanzuigend
Koudebestendig tot -40 °C
Warmtebestendig tot +80 °C
Geschikt voor benzine met veel ethanol
De pomp past zich automatisch aan de de brandstofbehoefte van de motor.
Grote pompopbrengst ongeacht het motortoerental

Deze pomp is geschikt voor een carburatiemotor en werkt dus met lage druk. Een retourleiding is niet nodig omdat de pomp zich aanpast aan de brandstofbehoefte van de motor en automatisch afslaat indien de vlotterkamer vol is.
Ik gebruik deze pomp ook bij een Tigre motor omdat deze een dubbele carburateur heeft waarvan het vlotterniveau nauwkeurig afgesteld moet worden. Dankzij deze pomp komt deze afstelling minder precies. Ik gebruik deze pomp bij het type 24 omdat bij dit model het nog warmer wordt onder de motorkap.
Een voordeel van een elektrische brandstofpomp is tevens dat de brandstofleiding veel korter kan zijn en gunstiger kan lopen. Ook zal de motor sneller aanslaan na een langere periode van stilstand omdat de vlotterkamer sneller gevuld wordt met benzine.
Belangrijk is echter wel dat bij montage van een elektrische brandstofpomp er een zogenaamd veiligheidsrelais wordt gemonteerd. Dit relais zorgt er voor dat bij ingeschakeld contact de pomp automatisch wordt uitgeschakeld.
Heel belangrijk als men bij b.v. een ongeval in een zodanig ongelukkige positie komt dat er benzine vanuit de tank naar voren wordt gepompt terwijl de motor is afgeslagen, met alle gevaren van dien.Ik gebruik hiervoor een zogenaamd LPG veiligheidsrelais.

Pierre Peters
Reageer hier:

0 reacties

Panhard Automobielclub Nederland