Brandgevaar en hoe dat te beperken

Het risico van brand onder de motorkap van een Panhard is niet onaanzienlijk vanwege het bekende ontbreken van zekeringen. Enige tijd geleden viel daar nog een 64-er PL17 Relmax aan ten offer! Het gevaarlijke punt vormt het kortsluitingsrisico tussen de constant+ aansluiting van de remschakelaar op de hoofdremcylinder en de linker verwarmingskabel,vooral in geval van een ongeïsoleerde schroefverbinding. Als gevolg hiervan raakt de linker  verwarmingsslang in brand. Bij de eerste tekenen van onraad (zichtbaar op de ampèremeter in het dashbord) dient vervolgens direct de massaschakelaar uitgetrokken te worden om de stroom af te sluiten. De gevolgen worden anders snel erger.
Gelukkig zijn de jeugdige uitspattingen van destijds inmiddels volgens alle wettelijke voorschriften gladgestreken, en hebben de ervaren Panhard bezitters hun verwarmingskabels van een ommanteling van voldoende isolerende plastic benzineslang voorzien om alle kortsluitingsrisico’s te vermijden.
Zoals bovenstaand drama aangeeft,is een goed functionerende massaschakelaar ook van groot belang. Voor een goede werking dienen beide bladveerpakketjes uit minimaal zes schone, en ingevette bladveertjes te bestaan. Zonodig een defecte massaschakelaar er bij zoeken om deze te “kannibaliseren” voor het benodigde aantal veerplaatjes. Vervolgens de binnenkabel van alle knikken ontdoen, goed schoonpolijsten, en met kopervet in de buitenkabel schuiven. Na de kabel goed te hebben afgesteld werkt de schakelaar zonder haperen en is tevens licht bedienbaar.

Rolf Nijenhuis

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Panhard Automobielclub Nederland