Afgelopen donderdag is ons lid Peter van Leeuwen na een lange ziekte overleden. Velen kennen Peter als de man die niet aan zijn ziekte toegaf en die wanneer mogelijk toch onze bijeenkomsten met zijn Dyna Z bezocht. Ook schreef hij allerlei artikelen voor de Koerier /website, waarin hij de geheimen van de elektrische ontsteking, voor de meer mechanisch ingestelde Panhardisten uit de doeken deed. Peter heeft zich tot op het laatst bezig gehouden met de speciale door hem ontworpen ontstekingsmodule, waarvan hij een beperkt aantal professioneel liet produceren. Hem was niet de tijd gegund om die modules nog in de club uit te zetten, maar hij wist nog wel een regeling te treffen om dat uitzetten na zijn dood te garanderen. Nader nieuws hierover volgt nog.

Vanwege het feit dat een groot deel van Peter’s familie en bekenden momenteel door de corona is getroffen, wordt er donderdag a.s. in huiselijke kring afscheid van hem genomen en wordt hij daarna eveneens in kleine kring begraven.

Bezoek is dus niet mogelijk, schriftelijke condoleances worden uiteraard op prijs gesteld.