Panhard cilindersloten gangbaar maken, repareren en/of manipuleren.

Panhard cilindersloten gangbaar maken, repareren en/of manipuleren.

Panhard cilindersloten gangbaar maken, repareren en/of manipuleren.

De deur-, kofferbak-, benzineklep- en contactsloten van onze Panhards zijn eenvoudig van opzet maar werken (50 jaar of ouder!) vaak niet meer optimaal. Sloten zijn dan moeilijk te openen, sluiten slecht, soms blijkt dat ook andere sleutels passen of de cilinder valt er spontaan uit. Ook rijden er Panhards rond met voor ieder slotje een andere sleutel.
Deze problemen zijn gemakkelijk op te lossen, hieronder volgt na een korte uiteenzetting over de onderdelen en werking van de sloten, een handleiding om de sloten naar je hand te zetten.

Samenstelling slot (zie foto 1)

 • Het huis
  Dit is het deel waar de cilinder in kan draaien
 •  Een cilinder
  Het draaiende deel van het slot, waar de sleutel in wordt gestoken. Er zijn vijf verschillende typen cilinders (C, E, F, H, en K). Als een sleutel in een cilinder gestoken kan worden dan is hij van het juiste (zelfde) type, maar dat betekent nog niet dat het slot met die sleutel geopend kan worden.
 •  Een pen, vleugeltje o.i.d.
  Als de cilinder in het huis draait zal dit aan de cilinder gekoppelde onderdeel het eigenlijke sluitmechanisme bedienen.
 • Het sluitmechanisme
  Soms ingewikkeld (deur) soms heel eenvoudig (vleugeltje benzineklep).
 •  De sleutel
  Sleutels voor onze Panhards (de originelen) zijn gemerkt met een letter + een driecijferig nummer. De letter (C, E, F, H of K) geeft aan in welke serie cilinders de sleutel past, dit houdt verband met de sleuven in de sleutel en dus met het feit of de sleutel überhaupt in het slot gestoken kan worden.  De drie cijfers beschrijven de baard van de sleutel en als die overeenkomt met de afstelling van de cilinder (en die kunnen we veranderen), dan is de sleutel ook om te draaien. Wanneer een passende sleutel in het slot (de cilinder) gestoken wordt, zal hij door zijn vorm alle lamellen naar binnen (in de cilinder) duwen, het slot is dan open.
 • Lamellen, (Foto 5 & 8)
  Kleine raamvormige messing deeltjes, die in de gleuven van de cilinder heen en weer kunnen schuiven.

Veertjes (foto 5 & 9)
Iedere lamel wordt door een veertje naar buiten (de cilinder) gedrukt en valt als het slot gesloten is, in een gleuf binnen in het huis. De cilinder zit dan vergrendeld (zit op slot) in het huis.

 

Aan het werk

1. Een slot uitbouwen
Het vergt soms enig voorbereidend werk (portier- en contactslot) maar als je bij het slot bent aangeland, is het altijd gemakkelijk uit te bouwen. De handgreep in het (24) portier komt los na het verwijderen van 2 moertjes, het contactslot zit met één moer vast, de sloten van de benzineklep en de kofferbak zitten met een soort van schuifklem vast (Foto 2)

 

2. Cilinder uitbouwen
De cilinders van de portieren en de benzineklep zijn aan de achterzijde van een ‘vleugeltje’ voorzien, dat met een splitpen vastgezet is, hierdoor zit de cilinder opgesloten in het huis. Na het verwijderen van de splitpen en het vleugeltje komt bij de benzineklep en het portier, de cilinder direct vrij. Bij zowel de kofferbak als het contactslot moet aan de zijkant van het slot ook nog een borgschroefje ( Foto 3) losgedraaid worden voordat de cilinder vrij uit het huis getrokken kan worden.
Denk er om dat bij het er uit trekken van de cilinder de sleutel in het slotje moet blijven zitten, om te voorkomen dat de lamellen en veertjes spontaan uit het slot vallen/springen.

3. De cilinder
Op foto 4 zie je een (gereviseerde) cilinder, in dit geval van het kofferbakslot van een 24. In de drie gleuven in de cilinder zitten de drie lamellen, die door heel kleine veertjes er naast omhoog gedrukt worden. De lamellen steken als er geen passende sleutel in de cilinder zit, er net met een randje bovenuit.
Er zijn meerdere typen cilinders in omloop. Als het goed is zijn alle cilinders in je auto van hetzelfde type en kun je met één sleutel in al je sloten komen. Dat hoeft niet te betekenen dat je met die sleutel alle sloten kunt openen, maar is dit laatste niet het geval, dan is het in elk geval wel te realiseren!

4. De Lamellen en de veertjes
Hier zien we naast een cilinder, wat al dan niet kromme veertjes en wat vuile lamellen.
We gaan nu alles schoonmaken, Biotex of thinner, je gebruikt wat je voorkeur is. Als alles maar goed schoon wordt. Wanneer nodig wordt ook de Dremel ingezet. Kromme lamellen worden netjes recht geklopt en dan gaan we sorteren. Ik vond tot mijn verbazing bij de lamellen maar drie maten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiernaast de sortering die ik in mijn voorraad aantrof. De lamellen lijken allemaal hetzelfde te zijn, maar er zijn toch verschillen. Het verschil zit hem in de breedte van de bovenbrug. Ik kleurde mijn lamellen om bij het opbouwen van de sloten de maat te kunnen onderscheiden. De veertjes zitten vaak vast in de cilinder en worden dan bij het er uit trekken behoorlijk vervormd, maar ze zijn gemakkelijk te herstellen. Zoek een naald die net door het veertje past, steek hem door het veertje en draai dat aan terwijl je het samen drukt. Na afloop van deze operatie ziet alles er weer prima uit.

 

 

5. Een slot opnieuw opbouwen / passend maken op een sleutel
En dan is het tijd het slot weer op te bouwen. Dun vet in de gleuven van de cilinder, drie veertjes in de gaatjes opzij van de gleuven en dan drie, willekeurige, lamellen in de gleuven. De sleutel er in en dan zouden alle lamellen door de sleutel in de cilinder moeten verdwijnen. Dat zal de eerste keer niet het geval zijn en dan ga je één voor één de lamellen vervangen door een groter of kleiner exemplaar net zo lang totdat de truc is gelukt en u het rechtse plaatje heeft. Het zal duidelijk zijn dat je op deze wijze alle sloten op een sleutel pas kunt maken. Er is maar één voorwaarde: de sleutel moet in de cilinder passen, ofwel ze moeten van hetzelfde type zijn (en je moet genoeg lamellen van de gewenste maat hebben).

Nu is het tijd de cilinder, mét de sleutel er in in het huis terug te plaatsen. Vervolgens eerst de cilinder vastzetten in het huis. Een borgingingsschroefje opzij in het huis of een vleugeltje met een splitpen monteren, dat is afhankelijk van welk slot je onder handen hebt. Pas dan controleren we of het werkt, de volgende zaken moeten in orde zijn.

 • Als je de sleutel er uit trekt moet de cilinder in het huis blijven zitten
 • Als de sleutel er uit is, probeer je voorzichtig met een schroevendraaier de cilinder te verdraaien. De cilinder mag niet verdraaid kunnen worden.
 • Met de sleutel er weer in moet je de cilinder een halve slag kunnen draaien, waarna je de sleutel er uit kunt trekken.

Is dit alles OK dan kan het slot weer ingebouwd worden, zo niet doe dan nog even rustig de procedure opnieuw.

Succes!

Panhard Automobielclub Nederland

Restauratie 24BT

Restauratie 24BT