Jaarverslag 2017

Jaarverslag van de secretaris (2017)

17 februari 2017: ALV
Tijdens deze ALV zijn de voorzitter Peter Drijver en de secretaris Joep Hocks afgetreden en zijn André Ros en ik gekozen tot nieuwe voorzitter en secretaris.
Voor de foto’s klik HIER

17 maart 2017: Praatavond 1
Brandstof- en olie additieven van Forté door Huub de Cock, met dank aan Pierre Peters.
Toevoegingen voor reiniging, verminderde slijtage en verminderd brandstofverbruik.

23 april 2017: Voorjaarsrit
‘Tussen hoge zandgronden en lage klei’, georganiseerd door Peter Drijver en Mieke Bosse.
Een rondrit van het hoge zand in Hoogerheide, via de Oesterdam en Sint Philipsland naar het eindpunt Willemstad. Met een start met koffie en taart bij De Orangerie in Hoogerheide. Na een rit was de lunch bij Hotel Oosterschelde in Sint Philipsland. Hier was een prachtig uitzicht en konden de Panhard aan het water worden geparkeerd. Hierna de finish in de vestingstad Willemstad.
Voor de foto’s klik HIER

6-7 mei 2017: Citromobile
Een eenvoudige stand met één geweldige auto: De PL17 cabrio van Gerard Meeuwsen. Met een eerbetoon aan Kees de Waard Wagner.
Voor de foto’s klik HIER

16 juni 2017: Praatavond 2
Het verbrandingsproces door Erik Kemkers, met dank aan Dago Langen.
Wat kenmerkt een optimale verbranding en wat is de invloed van ontsteking en mengselvorming. Tevens een demonstratie van een anti-knock-systeem.
Voor de foto’s klik HIER

1 september 2017: Praatavond 3
Elektronische ontsteking door Ries Kruidenier.
Een verhaal over de betrouwbaarheid van zijn 24BT en hoe hij die probeert te verbeteren met onder meer een geheel door hem zelf bedachte en gebouwde krukas gestuurde elektronische ontsteking.
Voor de foto’s klik HIER

17 september 2017: Najaarsrit
Fort Pannerden, georganiseerd door Chris en Marijke Dumoulin.
Eerst de bezichtiging van Fort Pannerden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie om vervolgens een rit door de Betuwe. Vervoer naar het fort kon met elektronische Tuktuks, maar lopen over de weg of via een ‘struinpad’ behoorde ook tot de mogelijkheden. Het struinpad zou waarschijnlijk wel aardig nat zijn zodat de meeste lopend over de weg naar het fort togen. Na koffie met gebak was er het bezoek aan het fort. Na het bezoek regende het, zodat iedereen toch maar met de klaarstaande Tuktuks terug naar de parkeerplaats ging. Na een plezierige rondrit eindigden we bij restaurant ‘De Betuwe’ in Tiel.
Voor de foto’s klik HIER
Voor het filmpje klik HIER

17 november 2017: Praatavond 4
De Evolutie van de Panhardmotor door Pierre Peters.
Een verhaal over de verschillen tussen de Panhardmotor van het type M5 tot en met het type M10 en hoe deze motor in een paar jaar tijd is geëvolueerd. Met een inleiding over de voorgenomen bouw van een 950 cc Panhardmotor.
Voor de foto’s klik HIER

Aanmeld formulier

Aanmeld formulier

Secretaris:
Pascal van Wieringen
Sprengenberg 40
3825 GB Amersfoort
secretaris@panhardclub.nl

Ondergetekende meld zich hiermee aan als lid van de Panhardclub Nederland

Wij stimuleren de onderlinge contacten tussen leden door, op deze website, een ledenlijst te publiceren waarop de gegevens van de leden vermeld staan. Deze lijst is beveiligd met een wachtwoord en alleen voor leden inzichtelijk. Met het invullen van onderstaande gegevens, geeft u toestemming om ook uw gegevens op die lijst te publiceren, tenzij u bij de desbetreffende vraag expliciet aangeeft dat niet te willen.

  [contact-form-7 id="91713e1" title="Aanmeldformulier lidmaatschap"]

  [recaptcha]

  Als het verzenden niet lukt kan u zich toch aanmelden door de gevraagde gegevens per e-mail op te sturen naar onze secretaris: secretaris@panhardclub.nl

  Panhard Automobielclub Nederland

  Contact

  Contact

  Contact

  Pascal van Wieringen
  Sprengenberg 40
  3825 GB Amersfoort
  Mail: secretaris@panhardclub.nl
  IBAN: NL93RABO 0157752488
  BIC: RABONL2U

  E-mail: secretaris@panhardclub.nl

   

   

  7 + 11 =

  Disclaimer

  Disclaimer

  Disclaimer

  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
   • een webpagina: elke webpagina op deze site van de Panhardclub;
   • de Panhardclub: de bevoegde uitgever van de webpagina’s;
   • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
   • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die een webpagina gebruikt;
   • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
   • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.
  2. Het onderstaande is van toepassing op iedere webpagina. Door een webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
  3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van een webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  4. De Panhardclub verschaft de inhoud van een webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
  5. De Panhardclub is niet aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van een webpagina of met de onmogelijkheid een webpagina te kunnen raadplegen.
  6. De Panhardclub mag een webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De Panhardclub is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
  7. Behoudens deze disclaimer, is de Panhardclub niet verantwoordelijk voor kenbaar aan een webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
  8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van een webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit een webpagina verzendt.
  9. De Panhardclub behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen een webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op een webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de Panhardclub de toegang tot een webpagina monitoren.
  10. U zal de Panhardclub, diens leden, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van een webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

  Panhard Automobielclub Nederland

  Lidmaatschap

  Lidmaatschap

  Aanmelden en opzeggen lidmaatschap

  Hoe word je lid van onze club?

  Stuur het volledig ingevulde aanmeldformulier  aan onze secretaris ( panhardpascal@gmail.com) . De knop verzenden onderaan het formulier werkt tijdelijk niet. Onze secretaris stuurt je dan een bevestiging van je aanmelding en een machtiging voor automatische incasso. Die vul je in en retourneer je aan hem.
  Volgens zijn aanwijzingen maak je dan € 55,- contributie over plus eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.
  Wordt je lid na 1 juli dan betaal je maar €27,50 voor het resterende jaar.

  Wat krijg je voor het lidmaatschap?

  – Je ontvangt 4 maal per jaar een uitgave van de Panhard Koerier en jaarlijks een kalender.
  – Je hebt toegang tot de onderdelenvoorziening van de club.
  – Je kunt onze technisch adviseurs bellen met al jouw vragen.
  – Je bent welkom op de door onze club (en de buitenlandse Panhardclubs) georganiseerde evenementen.
  – En je wordt uitgenodigd voor onze praatavonden, waar je, in een ontspannen sfeer, alles te weten kunt komen over de techniek van Panhard, de rijke geschiedenis van het merk en waar je onderdelen kunt aanschaffen (op bestelling).

  De Panhard Automobielclub Nederland is een leuke maar ook nuttige club. Je vindt er gelijk- (Panhard) gestemde mensen die samen ritten maken, elkaar op praatavonden zien en bovenal ook vrienden zijn.

  Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

  We hopen natuurlijk dat dit niet nodig is, maar als je wilt opzeggen dan dien je vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk of per email je opzegging kenbaar te maken bij de secretaris .