183 Panhard’s

Er zijn 183 Panhard’s met een Nederlands kenteken!(?)

Zo’n vijf jaar geleden telden we in het RDW archief, dat toen voor Panhard nog niet op orde was, wel 143 Panhard’s met een Nederlands kenteken. Anderhalf jaar later, het archief was al duidelijk geschoond waren het er 167, inclusief twee DB’s en een Veritas.
Daarmee was het laatste woord niet gezegd want onlangs kreeg ik een RDW uitdraai te zien met wel 183 Panhard’s.
Bij nadere beschouwing blijkt die uitdraai nog een aantal onvolkomenheden te vertonen, met name de kolom ‘Handelsbenaming’, waarin de typeaanduiding van de auto moet staan, vertoont tekortkomingen. Zo wordt er een 24BT als een Panhard type N4 aangeduid en er staat een PL17 als een L2 te boek. Ook is er maar één Junior te vinden terwijl er toch een stuk of wat rondrijden. Kortom dit moet beter.
Ik heb geprobeerd dergelijke foutjes er uit te halen maar de tabel bevat onvoldoende gegevens om alle fouten en onvolkomenheden te corrigeren.
Daarom vind je in deze op kenteken gesorteerde RDW uitdraai , naast de oorspronkelijke (RDW)kolom, ‘Handelsbenaming’ een tweede kolom waarin mijn correcties verwerkt zijn. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. Daarom graag jullie hulp. Kijk eens in de tabel naar naar de gegevens van jouw Panhard en kloppen die niet of niet helemaal, stuur dan de naar jouw mening juiste gegevens, die wij dan later ook bij de RDW onder de aandacht zullen brengen.

Is dit belangrijk? Jazeker want onze auto’s zijn ‘mobiel erfgoed’ en kunnen in de nabije toekomst opgenomen worden in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed, daarvoor is een correcte registratie en een vinkje achter het kenteken van groot belang.

Dus kloppen je gegevens niet, zet dan de correcte gegevens in een mail aan webmaster@panhardclub.nl

We houden jullie op de hoogte!