Buitenbeentjes

Buitenbeentjes

Dossier: Buitenbeentjes

Panhard produceerde van oudsher houtbewerkings machines. Vervolgens kwamen er auto’s en militair materieel bij. Maar er ze leverden meer producten. Soms leverde Panhard alleen de motor voor bijvoorbeeld Zeppelins en vliegtuigen. Dit soort zaken komen hier aan de orde.

 

 

Panhard Automobielclub Nederland

Het begin

Het begin

Panhard & Levassor 1890 – 1900

Panhard Automobielclub Nederland

Panhard in Nederland 1968 – heden

Panhard in Nederland 1968 – heden

Panhard in Nederland
1968 – heden

 Nadat de productie van Panhard Personenauto’s door Citroën werd stopgezet (militaire Panhards werden nog steeds gebouwd), werd in 1968 de Panhard Automobielclub Nederland opgericht om de belangen van Panhardrijders te behartigen en er voor te zorgen dat er Panhards in Nederland blijven rijden. Verder:

  • Onze club heeft sindsdien een welvoorzien onderdelenmagazijn dat nu al ruim 25 jaar in de vertrouwde handen van Wim Boers is en die meer dan 650 soorten nieuwe onderdelen en daarnaast ook nog vele gebruikte onderdelen op voorraad heeft.
  • We hebben we een driemaandelijks clubblad, de Panhard Koerier, met jaarlijks een bijzondere Panhard Kalender.
  • We organiseren evenementen en praatavonden, die in het algemeen druk bezocht worden.
  • We hebben en onderhouden deze website waarmee we niet alleen onze leden maar ook iedere geïnteresseerde van informatie over alles wat Panhard betreft voorzien.

We hopen op deze manier het voortbestaan van ons verdwenen merk te verzekeren.

Panhard Automobielclub Nederland

Panhard in Nederland 1968 – heden

Panhard in Nederland 1956 -1967

Panhard in Nederland

1956 – 1967

Direct na de fusie Panhard – Citroën nam Citroën Nederland de verkoop van Panhards professioneel en voortvarend ter hand. De chef-monteurs kregen bijscholing in Amsterdam, elke dealer kreeg een set speciaal Panhard gereedschap en een werkplaatshandboek. Een agressieve reclamecampagne werd gestart, ontworpen door de net bij Citroën aangenomen Karel Suyling, die later grote faam zou vergaren met zijn eigenzinnige ontwerpen. Onder meer met deze PL17 affiche voor de RAI in 1963.

De Dyna Z en later de PL17 waren middenklassers die mooi het gat konden vullen tussen de grote ID/DS en de kleine 2CV/AMI Citroën modellen. Maar de Panhards haalden nooit de verkoopcijfers van die Citroëns. En al bleek er toch wel wat ruimte te zijn voor een eigenzinnig merk dat vooral vrije geesten en technisch geïnteresseerden aantrok, Panhard bleef voor vele Citroëndealers een vreemde eend in de bijt..

De Dyna Z12 en later vooral de PL17 L4 werden nog redelijk verkocht, maar van de modellen 24CT en 24BT (de 24C en 24B zijn hier nooit geïmporteerd) zijn er nog geen 25 aan de man gebracht.

 

Dyna Z                                                                                                                                           PL-17

De particuliere initiatieven om met gebruik van Panhard onderdelen race- of rallye-auto’s te construeren duurde in deze periode voort.  Tussen 1958 en 1962 bouwde  Wim Roldanus zelf twee raceauto’s op basis van Panhard/DB techniek en nam deel aan vele races in heel Europa.

Importeur:
N.V. Automobiles Citroën te Amsterdam

Verkopen :
In 1956 : 10 stuks
In 1957 : 141 stuks
In 1958 : 89 stuks
In 1959 : 40 stuks
In 1960 : 82 stuks
In 1961 : 371 stuks
In 1962 : 462 stuks
In 1963 : 272 stuks
In 1964 : 141 stuks
In 1965 : 41 stuks
In 1966 : 0 stuks
In 1967 : 2 stuks

In 1967 viel het gordijn voor Panhard. De fabrieken bleven en werden ingelijfd bij Citroën, maar nu werden er Ami’s gemaakt.