Panhard techneuten

Veel Panhardisten doen zelf het onderhoud aan hun auto, maar als het ingewikkelder wordt doen velen graag een beroep op een van de specialisten die onze vereniging kent. Peter Breed is met zijn meer dan vijftig jaar Panhard ervaring één van die specialisten. Op deze nieuwe pagina vind je een mooi overzicht van wat Peter denkt, doet en kan.

In de rubriek Vraag & aanbod vind je bovendien een nieuwe en interessante advertentie betreffende een 24 BT